Arriva il primo giallo contro la #rubentus… Era…

Arriva il primo giallo contro la #rubentus… Era ora! #JuventusMilan